Natur og Vej - på kommunale hænder

6. juni 2016

Afgørelse truffet i konkurrenceudsættelsen af opgaverne i Natur og Vej: Opgaverne forbliver på kommunale hænder.

Natur og Vej
Buddet fra Natur og Vej var samlet set det bedste bud målt på kriterierne pris, opgaveløsning og udvikling.

I alt fem virksomheder har budt på opgaven. Konkurrenceudsættelsen betyder en årlig effektivisering på ca. 2,5 mio. kr. Effektiviseringen sker uden, at borgerne skal kunne mærke en reduktion i servicen, og er bl.a. en konsekvens af, at Natur og Vej har brugt lejligheden til at optimere arbejdsprocesserne.

Borgmester Steen Hasselriis er tilfreds med resultaterne af konkurrenceudsættelsen.

”Vi har fra starten sagt, at konkurrenceudsættelsen handler om, at opgaverne bliver løst så effektivt som muligt uden at gå på kompromis med servicen. Ikke om hvorvidt opgaven løses af kommunen eller af en privat virksomhed," udtaler Steen Hasselriis og fortsætter:

"Derfor er jeg også meget tilfreds med udfaldet, fordi vi har fået dokumenteret, at det er muligt at frigøre ressourcer, som kan bruges til bedre service på andre områder. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle de fem budgivere for at have vist interesse og leveret nogle gode tilbud.”

Usikkerhed vendt til glæde

Hos Natur og Vej vækker det glæde, at man har vundet opgaven, og at man efter en periode med stor usikkerhed nu har fået en afklaring af fremtiden:

”Jeg er glad for, at det store arbejde med at levere et konkurrencedygtigt tilbud har båret frugt, og at vi nu igen kan se fremad efter den usikkerhed, der har hersket," udtaler tillidsrepræsentant i Natur og Vej Per Kirkegaard.

Han fortsætter: "Men glæden er ikke uden malurt i bægeret, fordi det også betyder, at vi skal sige farvel til fem dygtige medarbejdere. Jeg vil gerne takke alle medarbejderne for at have holdt fanen højt og løst arbejdsopgaverne på bedste vis i denne svære tid.”

Aftalen med Natur og Vej gælder fra den 1. oktober 2016.