Afgangselever går frem i matematik

16. juni 2016

For andet år i træk er der fremgang for karaktergennemsnittet i matematik for afgangseleverne i 9. klasse på skolerne i Halsnæs Kommune. Den kommunale indsats for at styrke elevernes evner i matematik ser dermed ud til at virke.

Interaktive tavle i Halsnæs

Karaktererne fra afgangsprøven er nu kendt på skolerne, og det ligger fast, at årets samlede resultat for de skriftlige prøver i matematik på 9. årgang lander på 6,5 i karaktergennemsnit, hvilket er en fremgang på 0,7 karakterpoint i forhold til sidste år.

Karaktergennemsnittet dækker over et samlet resultat for prøven uden hjælpemidler på 6,8 i gennemsnit og prøven med hjælpemidler på 6,1 i gennemsnit.

I 2015 lå det samlede resultat på 5,8, og henholdsvis 6,0 for prøven uden hjælpemidler og 5,6 for prøven med.

Tal over eksamensgennemsnit i matematik 2015-2016
Det er andet år i træk, at det samlede resultat i matematik er i fremgang.

Indsats har båret frugt

Dermed ser det ud til, at den satsning, Halsnæs Kommune har sat i gang for at styrke elevernes matematiske kompetencer, har båret frugt.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er oprigtig glad for den fremgang, vi nu ser. Vi har haft - og har fortsat - udfordringer i forhold til fagligheden blandt andet i matematik, og vi har derfor satset hårdt på at få løftet elevernes og lærernes kompetencer. Den satsning ser nu ud til at virke, og det er ikke mindst en stor fjer i hatten til de mange mennesker, som har lagt kræfter i at få vendt udviklingen. Nu handler det om ikke at hvile på laurbærrene, så vi kan fortsætte den positive udvikling,” siger Hanne Kjær Knudsen, formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn. 

Stort engagement fra lærerne

Også chefen for området for Børn, Unge og Læring, Henrik Reumert, er tilfreds med resultaterne, og tillægger det ikke mindst betydning, at lærerne har ydet en stor indsats. 

”Vi har i foråret haft et ekstraordinært stort fokus på faget matematik. Det ser ud til at have virket, og det skyldes bl.a., at vores mange skolelærere har taget opgaven på sig og udvist stort engagement,” siger Henrik Reumert. 

Udnytter digitale muligheder

Byrådet bevilgede med budgettet for 2016 ekstra midler til et løft i matematik. Forårets indsats i udskolingen har blandt andet haft fokus på at udnytte de digitale muligheder i faget fuldt ud med brug af programmet Matematikfessor, som er udviklet af Edulab.

"Det har været et spændende forløb med Halsnæs Kommune, og jeg er ikke mindst tilfreds med, at vi har kunnet levere et godt fundament til arbejdet med at styrke elevernes matematiske kompetencer,” siger direktør for Edulab, Kasper Holst Hansen, om samarbejdet. 

I den kommende tid vil den samlede indsats for at højne skolekundskaberne og resultaterne blive evalueret.