Elever udstiller bydesign

15. juni 2016

Som en del af kulturprojektet Kulturgyngen har tre 8. klasser fra Arresø Skole, Magleblik udstillet arkitekttegninger og modelbyggerier, der viser deres ideelle by

Kulturgyngen

Tirsdag den 14. juni 2016 kunne de tre stolte 8. klasser indvie deres egen udstilling om bydesign på Frederiksværk Bibliotek. Udstillingen er resultatet af et projekt i forbindelse med Kulturgyngen, hvor eleverne i samarbejde med foreningen By & Land har lært om byplanlægning, arkitektur og Halsnæs’ historie.

I forbindelse med projektet har eleverne blandt andet været på byvandring og fundet deres yndlingshuse, for til sidst at designe deres bud på den ideelle by.
De enkelte klasser har arbejdet med emnet byplanlægning på meget forskellig vis, hvilket udstillingen tydeligt vidner om. En klasse har efter amerikansk forbillede designet en campusby fyldt med uddannelsesinstitutioner, mens en anden klasse har designet en by med fokus på god infrastruktur.

Ved indvielsen fortalte eleverne om tankerne bag deres arbejde og de vidt forskellige overvejelser, de hver især har gjort sig.

Udstillingen byder på en lang række plancher med forskellige former for bydesign samt elevernes egne arkitekttegninger og modelbyggerier, der viser deres ideelle by. Udstillingen kan ses frem til den 28. juni.

Modelby
Foto: Eksempel på en modelby skabt af eleverne

Fakta: Kulturgyngen er et samarbejde mellem det lokale kulturliv og skolerne i Halsnæs Kommune. Projektet har blandt andet til formål at sikre alle fri og lige adgang til kunst og kultur. Gennem projektet afholder de lokale kulturelle foreninger forløb for Halsnæs’ skoleelever om forskellige emner inden for kunst og kultur.