Faglighed og læring får et løft

27. juni 2016

Matematik ombord på Legeskibet i Hundested Havn for 6. klasserne, og Stålmanden som en del af idrætstimerne, er nogle af de aktiviteter og undervisningsforløb, som Halsnæs Kommune sætter i gang resten af året. Aktiviteterne skal løfte kvaliteten af både faglighed og læring for børn, lærere og pædagogiske ledere i skoler og dagtilbud.

Hundested Skole - skoleafslutning
Rækken af nye indsatser er netop besluttet af Udvalget for Skole, Familie og Børn, og finansieres af midler fra puljen Uddannelse og Faglighed. 

”Jeg glæder mig over, at vi nu får sat gang i de nye aktiviteter, så børnene i højere grad kommer ud af de vante omgivelser i skolen, kommer ned på havnen og får rørt sig, møder virkeligheden, og lærer på nye måder, samtidig med, at de får nogle anderledes oplevelser. Jeg er overbevist om, at børnene på den måde får en anden tilgang til læring, faget bliver mere konkret og de engagerer sig i højere grad i undervisningen,” siger formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn, Hanne Kjær Knudsen.

”Med de nye aktiviteter signalerer vi, at vi ikke er bange for at kombinere kreativitet, bevægelse og læring for at nå i mål med at styrke fagligheden og elevernes læringsmuligheder,” fortsætter Hanne Kjær Knudsen.

Læring, leg og bevægelse  

Udmøntningen af de nye indsatser bliver bl.a. gennem et undervisningsforløb på Hundested Havn med fokus på at kombinere matematik, bevægelse og leg, hvor læringsmiljøet er rykket uden for skolernes vante rammer og udnytter kommunens forskellige udfoldelsesmuligheder. Det sker i forbindelse med kommunens igangværende fokus på at højne elevernes matematiske niveau i folkeskolen. 

For at understøtte idrætsfagets nye identitet som afgangsprøvefag i folkeskolen, bliver der desuden udarbejdet et forløb, hvor Frederiksværk Stålmand bliver inddraget som en del af idrætsundervisningen. Det skal bl.a. gøre eleverne klogere på, hvad det kræver at følge et mål, og skal være med til at formidle visionen om det rå og autentiske Halsnæs til eleverne. 

Udvidet faglighed i fokus 

Hos kommunens folkeskolelærere skal der yderligere fokus på faglig fordybelse. Med udgangspunkt i undervisningsmøder med skolernes læringsvejledere skal der undervises i, hvordan lærerne i højere grad bringer viden i spil i skolerne.

Samtidig skal læreplanerne i kommunens dagtilbud løftes med aktionslæring, så der i højere grad kommer en mere bevidst og reflekteret pædagogisk praksis. Her skal de pædagogiske ledere på baggrund af et undervisningsforløb fungere som læringsvejledere i egne institutioner i fremtiden.