Aftale på plads om rengøringen

23. juni 2016

Hvis byrådet godkender aftalen, vil rengøringen igen være kommunal fra 1. september 2016.

Rengøringsvogn

ISS og Halsnæs Kommune er blevet enige om en aftale, som indebærer, at Halsnæs Kommune hjemtager rengøringen fra 1. september 2016. Aftalen er betinget af, at Byrådet godkender denne på byrådsmødet den 28. juni 2016.

Aftalen er indgået som følge af, at ISS ved udgangen af maj måned opsagde rengøringskontrakten med Halsnæs Kommune.
 
Kontrakten har et opsigelsesvarsel på 10 måneder, men med denne aftale sker overdragelsen nu på et tidligere tidspunkt. Det sker ikke mindst for at sikre en hurtig afklaring af fremtiden for medarbejderne, der skal tilbage til at være ansat i Halsnæs Kommune.
 
Af denne grund er begge parter i forbindelse med opsigelsen enige om, at afviklingen af samarbejdet skal forløbe så smidigt som muligt.
 
Med aftalen kompenserer ISS Halsnæs Kommune for at overtage rengøringen, før opsigelsesvarslet er udløbet. Kompensationen består i, at kommunen overtager redskaber og udstyr, som ISS har indkøbt til opgaven, sådan at medarbejderne kan blive ved med at anvende de samme redskaber. Derudover modtager kommunen et kontantbeløb. Den samlede værdi af aftalen er godt 2 mio. kr.
 
Borgmester Steen Hasselriis er tilfreds med aftalen:”Med aftalen kan vi nu se fremad og planlægge en så god hjemtagelse af rengøringen, som det overhovedet er muligt. Jeg er tilfreds med den aftale, vi er blevet enige om, selvom jeg helst havde været hele sagen foruden. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til de medarbejdere, vi skal have tilbage. Vi ser meget frem til samarbejdet.”
 
Divisionsdirektør i ISS Henrik Bjerke siger: ”Vi har indgået aftalen, fordi det skaber en mere tryg situation for medarbejderne. Nu skal vi så sikre, at selve overleveringen bliver så smidig som mulig for dem – det gør vi blandt andet ved, at de med aftalen kan blive ved med at bruge de samme arbejdsredskaber, som de er uddannet og trænet i at anvende. Det ligger mig desuden meget på sinde at sige tak til de dygtige kolleger, som har ydet en stor indsats i den tid, de har været ansat i ISS.”
 
Med aftalen er parterne også enige om, at alle mellemværender mellem dem er afsluttet.