Maritim turisme styrkes i Nordsjælland

16. december 2015

De tre nordsjællandske kommuner Helsingør, Gribskov og Halsnæs sætter nu i fællesskab med VisitNordsjælland alle sejl til for at styrke den maritime turisme i havnebyerne. Region Hovedstaden har netop bevilget 3,4 mio. kr. fra sine vækst- og udviklingsmidler, og med kommunernes eget bidrag er der i alt 4,5 mio. kr. til et to-årigt projekt, der skal sætte fuld skrue på at skabe vækst og øge antallet af turister og besøgende i de tre kommuners havnemiljøer.

Kitesurfing ved Lynæs Havn

Kursen er sat og udviklingen allerede i gang. De tre kommuners borgmestre, Benedikte Kiær, Helsingør, Kim Valentin, Gribskov og Steen Hasselriis, Halsnæs, peger alle på, at det nye projekt kan være katalysator for ny vækst og flere arbejdspladser i Nordsjælland. Med den friske saltvandsindsprøjtning fra regionen bliver maskinen for alvor sat på fuld kraft frem.

Målet for projektet er at udvikle mindst 20 nye markedsdygtige koncepter, der bl.a. skal tiltrække flere turister. Eksempelvis med nye kreative virksomheder i havnemiljøerne, traditionelle virksomheder, der åbner besøgsdørene til deres produktion, så den bliver synlig for turisterne, og flere overnatningsmuligheder - fx bed and breakfast og alternative overnatningssteder. 

Halsnæs står ved roret
Halsnæs Kommune får rorpinden som projektholder i den to-årige periode, projektet løber, og vil i samarbejde med VisitNordsjælland, Gribskov og Helsingør Kommune fungere som samlende koordinator for de initiativer, der vil blive sat i søen med fokus på maritim turisme.

”Jeg er glad for, at det er lykkedes vore tre kommuner at finde sammen om dette projekt, hvor vi i fællesskab skal styrke den maritime turisme i vores del af Nordsjælland. Vi skal dyrke og udvikle hver vores unikke særpræg i havnemiljøerne i en stor fælles satsning. Vi skal tænke anderledes og gå nye veje i forhold til at skabe nye oplevelser for turisterne, hvilket både skal øge turismen, og skabe vækst og fremgang i vores kommuner. Vi er meget taknemmelige for, at regionen med sit flotte bidrag nu har gjort det muligt at realisere vores projekt,” siger Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs Kommune. 

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, tilføjer:
”I Helsingør Kommune ser vi meget frem til samarbejdet med Gribskov og Halsnæs om udviklingen af den maritime turisme. Vi har de seneste år oplevet en imponerende vækst i turismen i Helsingør, og nået en samlet årlig omsætning på mere end 1,5 mia. kr., men der er ingen tvivl om, at potentialet er endnu større. Det skal vi nu arbejde med og udvikle – bl.a. på det maritime område. Vi glæder os til samarbejdet.” 

Fokus på autentiske og attraktive oplevelser 
Også borgmesteren i Gribskov, Kim Valentin, ser frem til et givtigt samarbejde.

”Projektet er endnu et godt eksempel på, at samarbejdet på nordkysten virker. Vores fælles samarbejde kommer nu vores virksomheder til gode i form at støtte til forretningsudvikling. Jeg vil opfordre alle relevante virksomheder til at deltage i projektet, så vi sammen kan tiltrække endnu flere turister til nordkysten og styrke vores vækst,” udtaler Kim Valentin. 

Udviklingen skal ske gennem styrket produktudvikling af oplevelser, kommercialisering og professionalisering inden for de maritime erhverv og turismen. Samtidig skal der fokuseres på udvikling af nye og innovative idéer og koncepter fra virksomheder og iværksættere i kommunerne. 

I havnemiljøerne er der allerede i dag en række mindre virksomheder med gode og innovative ideer. Dette potentiale skal udnyttes, ideerne skal kvalificeres og udbygges. Ambitionen er også at udvikle netværk på tværs af de tre kommuners havnemiljøer og udnytte synergieffekten af samarbejdet, så turismen når et helt nyt niveau på de lokale destinationer og i Nordsjælland. 

Virksomheder skal bidrage til øget turisme
De tre kommuner og deres havne udgør alle unikke miljøer. Men de små og mellemstore virksomheder kan sagtens i langt højere grad end i dag styrkes med nye kompetencer, som kan øge turismepotentialet, fordi oplevelsesøkonomi i dag erstatter manglende eller forsvundet industri og handel.

Det er vigtigt, at der fokuseres på et større udbud af oplevelser og generel forståelse for en professionel tilgang til maritim turisme – og samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Alt dette kræver, at den lokale detailhandel og erhvervslivet i øvrigt er med på idéen, og har en forståelse for at arbejde sammen mod et fælles mål, hvor udvikling af nye oplevelser og produkter, der styrker vækst i de kreative erhverv, vil medføre øget synlighed og beskæftigelse.