Råd og nævn

Boliger

Beboerklagenævnet

Er du uenig med udlejer om lejemålet i din almene bolig, kan du som lejer, bringe en række af disse uenigheder for Beboerklagenævnet...
Rådhuset

Bevillingsnævnet

Her kan du blandt andet se, hvem der er medlem af Bevillingsnævnet, hvad nævnet behandler ansøgninger om samt finde ansøgningsblanketterne...
Vindmøller

Grønt Råd

Er du interesseret i natur og miljø i Halsnæs Kommune, så kan du her læse dagsorden og referater fra møderne i Grønt Råd
Kyst

Handicaprådet

Her kan du blandt andet se Handicaprådets formål, dagsordener og referater fra møderne samt oversigt over medlemmer
Vejrhane på Krudtværksområdet i Frederiksværk

Hegn og hegnsyn

Er du, som grundejer, uenig med din nabo om hegn i skelområdet, kan du få foretaget et hegnsyn i Halsnæs Kommune.
Boligkompleks

Huslejenævnet

Er du uenig med udlejer, kan du som lejer i private lejemål, bringe en række af disse uenigheder for Huslejenævnet, som herefter...
Kanalen i Frederiksværk uden træer

Ældrerådet

Her kan du se Ældrerådets formål, referat fra møderne samt oversigt over medlemmerne
Eng og vand

Deltagere i udvalg, råd, nævn mv.

Her finder du oversigt over deltagere i udvalg, råd, nævn mv.