Politikker

Her kan du læse vedtagne politikker på de enkelte områder. For eksempel børn- og ungepolitik, sundhedspolitik, udbudspolitik, ældrepolitik mv.

En politik er en politisk hensigtserklæring eller målsætning inden for de til en hver tid givne økonomiske rammer på de enkelte områder i kommunen. 

Vedtagne politikker

Børne-, unge og familiepolitik 
Folkeoplysningspolitik 
Handicap-og psykiatripolitik
Indkøbspolitik
Informationssikkerhedspolitik
Kultur- og fritidspolitik
Servicepolitik
Sundhedspolitik 
Udbudspolitik 
Værdighedspolitik
Ældrepolitik

I de enkelte virksomhedsaftaler udmøntes politikker. 

Hvilke politikområder, der hører under hvilke politiske udvalg - det kan du se i oversigten under Udvalgenes sammensætning.Sidst opdateret 28. marts 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk