Valgplakater

Hvornår og hvor må valgplakaterne sættes op - og hvornår skal de ned igen? Her finder du regler for ophængning af valgplakater.

Du må tidligst hænge valgplakater op fra lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.

  • Valgplakaterne skal være forsynet med kontaktoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer om den person eller kandidatliste, der har iværksat ophængningen af valgplakaten. 
  • Hvis valgplakater er ophængt i strid med gældende regler, skal de være nedtaget inden for 24 timer efter, at vejmyndigheden har givet påbud om det.
  • Hvis valgplakater er hængt op, så de er til fare for trafiksikkerheden, kan vejmyndigheden eller politiet fjerne plakaten straks.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater og midler til at fastgøre plakaterne med skal være nedtaget senest ved døgnets afslutning onsdag den 29. november 2017.

Find de nærmere regler for ophængning, placering og nedtagning af valgplakater på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Vejdirektoratets hjemmesider nedenfor. 

Læs mere om reglerne på:

Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside, hvor du kan finde lovgivning og retningslinjer for ophængning af valgplakater.

Vejdirektoratets hjemmeside, hvor du kan finde regler og vejledninger om valgplakater og opsætning samt foto og illustrationer af placering af valgplakater.

Har du yderligere spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte valgsekretariatet eller Trafik og Veje.

Sidst opdateret 27. maj 2019

Kontakt

Valgsekretariatet
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk 

Trafik og Veje
Halsnæs Kommune
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk