Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har stemmeret og er optaget på en valgliste, kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalg.

Valg i Hundested Hallen
For at få stemmeret skal følgende krav være opfyldt: 
• Du skal være fyldt 18 år 
• Du skal have fast bopæl i Danmark.

Herudover skal du enten være dansk statsborger, statsborger i et af de andre EU-lande, Island eller Norge, eller have boet i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste tre år forud for valget.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten

Udlændinge, der er statsborgere i et af de øvrige EU-lande eller i Island eller Norge, har altså valgret på samme betingelser som danske borgere, mens andre udlændinge får valgret, når de opfylder betingelsen om at have haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år forud for valget.

Valg til Ældrerådet

For at kunne stemme til ældrerådsvalget, skal du være fyldt 60 år på selve valgdagen.

 
Sidst opdateret 27. maj 2019

Kontakt

Valgsekretariatet
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00 
E-mail mail@halsnaes.dk