Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl. turisme).

Dagsordner og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder.

Sidst opdateret 17. januar 2019