Udvalgenes sammensætning

Her kan du se en oversigt over udvalgenes medlemmer samt hvert udvalgs politikområder.

I Halsnæs Kommune er der nedsat syv udvalg, der beskæftiger sig med hvert sit politikområde.

I nedenstående oversigten kan du se hvilke politikere, der sidder i de enkelte udvalg. Forretningsordener om udvalgenes politikområder.

 Udvalg

Økonomiudvalget
Steffen Jensen (A), formand
Torben Hedelund (A), næstformand
Anja Rosengreen (F)
Thue Lundgaard Curry (Ø)
Steen Hasselriis (V)
Michael Thomsen (V)
Thomas Møller Nielsen (V)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Annette Westh (A), formand
Jannik Haulik Jørgensen (A), næstformand
Helge Friis (A)
Anja Rosengreen (F)
Sune Raunkjær (V)
Frederik Germann (V)
Steen Hasselriis (V)

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
Helge Friis (A), formand
Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand
Annette Westh (A)
Olaf Prien (F)
Walter G. Christophersen (O)
Michael Thomsen (V)
Frederik Germann (V)

Udvalget for Ældre og Handicappede
Thue Lundgaard Curry (Ø), formand
Tommy Frøslev (A), næstformand 
Kirsten A. Lauritsen (A)
Torben Hedelund (A)
Gitte Hemmingsen (O)
Susan Eirfeldt (V)
Sune Raunkjær (V)

Udvalget for Miljø og Plan
Anja Rosengreen (F), formand 
Helle Vibeke Lunderød (A), næstformand  
Torben Hedelund (A)
Jannik Haulik Jørgensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Walter G. Christophersen (O)

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Michael Thomsen (V), formand
Kirsten A. Lauritsen (A), næstformand
Henrik Tolstrup (A)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Tommy Frøslev (A)
Susan Eirfeldt (V)
Frederik Germann (V)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Helle Vibeke Lunderød (A), formand
Henrik Tolstrup (A), næstformand
Annette Westh (A)
Olaf Prien (F)
Gitte Hemmingsen (O)
Susan Eirfeldt (V)
Sune Raunkjær (V)

 Børn- og Ungeudvalget
 Olaf Prien(F), formand
 Torben Hedelund (A)

Sidst opdateret 23. maj 2019

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk