Styrelsesvedtægt og forretningsordener

Her kan du læse om styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune samt Byrådets og hvert udvalgs egen forretningsorden.

Hver kommune skal have en styrelsesvedtægt, hvor der står, hvordan kommunen skal styres.

I styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune fremgår det bl.a.:

• hvor mange medlemmer, der er i Byrådet 
• hvordan der skal indkaldes til byrådsmøder 
• hvilke opgaver borgmesteren skal varetage 
• hvilke udvalg, der skal nedsættes 
• hvilke arbejdsopgaver disse udvalg skal varetage

Herunder Byrådet og hvert fagudvalgs forretningsorden

Sidst opdateret 23. maj 2019

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk