Almene boligorganisationer

Vi tror på, at dialog er vejen frem til bæredygtige boligafdelinger og bæredygtige bosætningsmuligheder i kommunen.

Hvert år mødes Halsnæs Kommune med kommunens seks boligorganisationer og drøfter forholdene i det enkelte selskab og alle afdelingerne.

Vi gennemgår de sociale, fysiske og økonomiske potentialer og udfordringer samt diskuterer hvordan boligorganisationen kan tackle sine udfordringer, og hvad kommunen skal bidrage til med til sikring af en bæredygtig udvikling - for selskabet og afdelingerne. 

Styringsdialogmødereferater

Kommunen mødes også med alle boligorganisationerne til et årligt dialogforummøde, hvor der drøftes visioner og partnerskaber for det fælles samarbejde, eksempelvis klima- og energioptimering, boligsocial anvisning og boliger til borgere med særlige behov, helhedsplaner, vækst- og bosætningsstrategi mm.

Læs referaterne fra dialogforummøderne.

Desuden mødes den kommunale ledelse med boligorganisationernes ledere flere gange årligt i en styregruppe, der omsætter dialogforummødets visioner til retningslinjer og udviklingsprojekter.

Sidst opdateret 27. marts 2019

Kontakt

Emilie Falk Barkved
Almenbolig koordinator
Telefon 21 57 80 90  
emifb@halsnaes.dk