Udbud

Udbud og udlicitering kan indgå i overvejelserne om løsning af kommunale driftsopgaver, såfremt det i de konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt.

Foto af kommuneskilt - Halsnæs Kommune

I vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt at udbyde og/eller udlicitere en opgave vil følgende forhold blive taget i betragtning:

  • Myndighedsopgaver kan ikke udliciteres
  • Om det er muligt at specificere opgaven entydigt og afgrænse ydelserne i forhold til andre kommunale ydelser
  • Om det er muligt at skille en opgave fra myndighedsudøvelse
  • Om opgaven kræver en kompetence, som kommunen ønsker at fastholde
  • Om der er et privat marked for de pågældende ydelser, det vil sige, om der er flere leverandører, som er villige til at konkurrere om at vinde et udbud af en given opgave
  • Omkostningerne ved at gennemføre et udbud kontra de forventede gevinster herved. Såfremt det vurderes, at de samlede omkostninger ved at udbyde en opgave er større end den forventede besparelse eller serviceforbedring, bør udbud ikke gennemføres.

Halsnæs Kommune vil ved ethvert udbud udarbejde en detaljeret kravspecifikation, som i praksis udarbejdes i samarbejde mellem repræsentanter for det aktuelle fagområde og personale, der løbende beskæftiger sig med gennemførelse af udbudsforretninger i kommunen.

Find mere information om udbud i Halsnæs Kommunes udbudspolitik.


Sidst opdateret 15. maj 2017

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Udbudskonsulent
Telefon 47 78 48 21
triso@halsnaes.dk