Kommunens EAN-numre

Fakturaer til Halsnæs Kommune skal du sende elektronisk via Nemhandel. Her finder du alle kommunens EAN-numre - først til Rådhuset og længere nede på siden til alle kommunens institutioner.

EAN-numre på Rådhuset - Halsnæs Kommune

Område/afdeling

EAN-nummer

Sundhed og Ældre 
Konsulentydelser
Personaleudgifter (kurser m.v.) vedrørende området
It-indkøb bestilt af området
5798008149993
Arbejdsmarkedsydelser 
Mentor (herunder personlig assistance)
Lægeattester vedrørende dagpenge/kontanthjælp
5798008150081
Borgerservice - personlige tillæg m.v. 
Helbredstillæg (tandlæge, medicin, fodterapi, fysioterapi m.v.)
Administrationssager
5798008149740
Borgerservice og Beskæftigelse 
Konsulentydelser
Personaleudgifter (kurser m.v.) vedrørende området
It indkøb bestilt af området
5798008150067
Børn, Unge og Læring - Skoleområdet 
Frit Skolevalg
Specialundervisning
Kompetenceudvikling (uddannelsesmidler betalt af området)
Mellemkommunal afregning - Skoleområdet
5798008149863
Børne- og Ungeafdeling – Dagtilbudsområdet 
Frit valg - dagtilbud
5798008150296
Børn, Unge og læring - Dagplejen 
Legetøj
5790000383924
Ejendomscenteret
Håndværksopgaver og anlægsprojekter
Pernille Hedehus 
Christian Therp 
Marianne Tellerup Andersen 
Lene Baltzer 
Rikke Romann 
Jens Jørgensen 
Tina Bull Kipper 
Pia Dudmann 


Køb og salg af ejendomme

Forsyningsudgifter 
Varme
El, excl. vejbelysning
Vand
Spildevand

Risikostyring
Alarmer, overvågning, tyverisikring m.v.

5798008124884
5798008150272
5798008124860
5798008134210
5790001114107
5790001114138 + elevator og ventilation
5798008150289
5798008149948

5798008150616

5798008134203

5798008150555
Familieafdelingen 
Anbringelser og foranstaltninger jfr. Serviceloven, for børn og unge under 18 år.
Mellemkommunal afregning – Anbringelser m.v. for børn og unge under 18 år.
5798008149849
Forsikringer 
Præmieudgifter
Skadesudgifter
Forsikringsmægler
5798008125225
Handicap, Psykiatri og Voksen
ABL 105,
Servicelovens §107, §108, §103, §104,
STU,
Efterværn,
Misbrug, §109, §110
Mellemkommunal afregning - Handicap, Psykiatri og Voksenområdet
5798008149900
IT og Digitalisering
It-systemer, serverdrift og datalinjer
It-hardware, indkøbt af It-afdelingen (hvis it er bestilt af andre faktureres de enkelte områder/virksomheder og ikke central it)
5798008149658
IT Skolerne
It-systemer indkøbt af skolerne
It-hardware indkøbt af skolerne
5798008150524
Jobcenter 
Integration, herunder tolkebistand bestilt af Jobcenteret
Praktikudgifter for borgere (herunder togkort m.v.)
Kurser for borgere
Ungevejledningen
Mellemkommunal afregning – Jobcenter
5798008150074
Koncernsekretariat 
Annoncer – generel information
Hjemmeside
Advokatydelser
Post – porto m.v.
Abonnementer bestilt af Ledelsesbetjening og Kommunikation
Arkivudgifter
Konsulentydelser
Personaleudgifter (kurser m.v.) vedrørende området
It-indkøb bestilt af området
5798008149610
Koncernøkonomi og Indkøb
Revision
Konsulentydelser
Personaleudgifter (kurser m.v.) vedrørende området
It-indkøb bestilt af området
5790001114169
Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv
Mellemkommunal afregning - Folkeoplysningsloven
Kulturmetropol
Annoncer på kultur- og idrætsområdet
Erhvervs- og turismeprojekter
5798008149801
Miljø og Teknik, stab
Konsulentydelser
Personaleudgifter (kurser m.v.) vedrørende området
It-indkøb bestilt af området
5798008150104
Natur og Miljø
Miljørådgivning og undersøgelser
Konsulentydelser
Naturpleje
5798008150135
Personaleafdelingen 
Arbejdsmiljø (f.eks uddannelse m.v.)
Aktiv omsorg (f.eks. psykologbistand m.v.)
Stillingsannoncer
Motionsaktiviteter for ansatte
Central uddannelse for ansatte, (kommunom – elever m.v.). Fakturaer for kortere
kursusforløb betales af de enkelte virksomheder/områder.
5798008149634
Plan og Byg
Konsulentydelser
Planlægning og byggeri
5798008150142
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
5798008124952
Rengøringsvirksomheden 
Rengøringsartikler m.v.
5790001114213
Rådhusbetjentene 
Kontorartikler til Rådhuset
Lettere håndværksopgaver på Rådhuset (u. 7.000 kr.)
Rådhusbiler
5798008149689
Rådhuscaféen
Fødevarer m.v. til Rådhuset
5790001114206
Sundhedsafdelingen 
KLU og PLO, læger/almen praksis.
Lægeattester skal faktureres til de enkelte virksomheder/områder.
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi
5798008150005
Sundhedstjenesten 
Sundhedspleje
Tolkebistand – børn, bestilt af Sundhedsplejen
5790001114145
Trafik og Veje
Vejvedligeholdelse (asfaltering, skilte m.v.)
Vejbelysning (el og vedligehold m.v.)
Anlægsprojekter
5790001114114
Visitationen 
Kropsbårne hjælpemidler
Genbrugshjælpemidler
Forbrugsgoder
Praktisk og personlig hjælp
Madservice
Mellemkommunal afregning - Ældreområdet
Kørsel til akutpladser og til behandling
§§118-119 (palliativ fysioterapeut og sygeplejeartikler samt løn til plejevederlag)
Statusattester
Rosen MDP
5798008150012


EAN-numre til institutioner - Halsnæs Kommune

Institution

EAN-nummer

Aktivitetshuset Paraplyen
Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk
Nørregade 61, 3390 Hundested
5790000361601
Arresø Plejecenter – afdeling Humlehaven
Bavnager 1, 3310 Ølsted
5790000220106
Arresø Plejecenter – afdeling Løvdalen
Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk
5790000220106
Arresø Skole – Magleblik
Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk
5790000361649
Arresø Skole – Magleblik SFO
Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk
5790000361625
Arresø Skole – Ølsted
Hovedgaden 2, 3310 Ølsted
5790000365760
Arresø Skole – Ølsted SFO
Hovedgaden 2, 3310 Ølsted
5790000365753
Bibliotekerne
Torvet 41, 3300 Frederiksværk
Nørregade 61, 3390 Hundested
5790000361632
Børnehuset Arresø
Ahornvej 1, 3300 Frederiksværk
Skovfogedlodden 10, 3300 Frederiksværk
5790000361670
Børnehuset Baggersvej
Baggersvej 17, 3300 Frederiksværk
Baggersvej 19, 3300 Frederiksværk
5790000361571
Børnehuset Kregme
Hovedgaden 25, 3310 Ølsted
Præstesvinget 3, 3300 Frederiksværk
Ølstedvej 24, 3310 Ølsted
5798008150685
Børnehuset Melby
Jonnasvej 4, 3360 Liseleje
Melbyvej 150 A, 3370 Melby
5790000362660
Børnehuset Skåninggårdsvej
Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk
Skåninggårdsvej 32, 3300 Frederiksværk
5790000361557
Børnehuset Spodsbjerg
Spodsbjergvej 4, 3390 Hundested
5798008149290
Familie og Voksenstøtte
Nørregade 61, 3390 Hundested
5790000222704
Frederiksværk Børnehus
Krudtværksvej 3, 3300 Frederiksværk
5798008150715
Frederiksværk Hallen
Sportsvej 5, 3300 Frederiksværk
5798008150678
Frederiksværk Plejecenter – afdeling Arresøparken
Klokkedybet 52, 3300 Frederiksværk
5798008150050
Frederiksværk Plejecenter – afdeling Solhjem
Solhjemsvej 7, 3370 Melby
5798008150050
Frederiksværk Skole – Enghaven
Skolevej 1-5, 3300 Frederiksværk
5790000361533
Frederiksværk Skole – Enghavens SFO
Skolevej 1-5, 3300 Frederiksværk
5790000361595
Frederiksværk Skole – Melby
Melbyvej 134 A, 3370 Melby
5790000365845
Frederiksværk Skole – Melby SFO
Melbyvej 134 A, 3370 Melby
5790000365852
Frederiksværk Svømmehal
Sportsvej 5, 3300 Frederiksværk
5790000361724
Hjemmeplejen
Torvegade 10, 3300 Frederiksværk
5790001121150
Hundested Børnehus
Højmarksvej 1, 3390 Hundested
5798008150708
Hundested Hallen og Stadion
Stadionvej 42, 3390 Hundested
5798008149382
Hundested Plejecenter
Søndergade 81, 3390 Hundested
5798008149405
Hundested Skole – Bøgebjerggård
Industrivej 17, 3390 Hundested
5798008149344
Hundested Skole
Lerbjergvej 1 B, 3390 Hundested
5798008149320
Industrimuseet Frederiks Værk
Torvet 18-20, 3300 Frederiksværk
5798008134180
Midgården
Birkedommerallé 6, 3300 Frederiksværk
5798008149979
Museer
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
5798008134180
Natur og Vej
Syrevej 6, 3300 Frederiksværk
5798008150197
Skolebiblioteket
Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk
5798008150654
Sølager
Sølagervej 40 A – K, 3390 Hundested
5798008149986
Tandplejen
Skolevej 1, 3300 Frederiksværk
5798008149368
Trekløveret
Præstebrovej 14, 3310 Ølsted
5790000223442
Træning og Aktivitet
Lerbjergvej 1B, 3390 Hundested
5798008150036
Ungehyblerne i Halsnæs
Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk
5790000365821
Unge og Kulturcenter – Musik
Syrevej 17, 3300 Frederiksværk
5790001114084
Unge og Kulturcenter – Ungdom
Syrevej 17, 3300 Frederiksværk
5790000361540
Sidst opdateret 9. januar 2019