Ledige erhvervsarealer i Hundested

Halsnæs Kommune har ca. 29.000 m2 erhvervsareal på Bogbinderivej i Hundested.

Halsnæs Kommune har ca. 29.000 m2 erhvervsareal beliggende på Bogbinderivej i Hundested. Arealet kan købes som et stort areal eller man kan købe en del af arealet.

Se mere om området i Lokalplan nr. 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej.

Arealet sælges efter gældende regler om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan man kontakte Ejendomscentret.

 Sidst opdateret 25. juli 2018

Kontakt

Simon Petersen
Ejendomskonsulent
Telefon 29 32 74 04
sicpe@halsnaes.dk

Niels Jørgen Yde Larsen
Juridisk konsulent
Telefon 47 78 45 18
nijl@halsnaes.dk

Lissi Hansen
Administrativ konsulent
Telefon 47 78 45 24
libh@halsnaes.dk

Miljø og Teknik
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk