Medlemskab af Fishing Zealand

UDMELDT 2018 - Pr. 1. august 2016 er Halsnæs Kommune med i samarbejdet mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og sjællandske kommuner, som har til formål at synliggøre og udvikle mulighederne for rekreativt fiskeri og lystfiskeri bl.a. for at opnå turisme- og erhvervsudvikling.

Fishing Zealand

Fishing Zealand er organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. I styregruppen deltager Sune Raunkjær fra Halsnæs Kommune. Projektgruppen er i Halsnæs Kommune repræsenteret af Vækst og Udvikling, Miljø og Teknik samt Børn, Unge og Læring. Tovholderfunktionen er forankret i Vækst og Udvikling.

Uge 42 er Fishing Zealand uge

I efterårsferien har Fishing Zealand en række af aktiviteter. Her har foreninger mulighed for at byde ind med forskellige aktiviteter, og du har som deltager mulighed for at prøve kræfter med lystfiskeri.

Læs mere om Fishing Zealand ugen og se programmet her.

Ambitionerne med medlemsskabet

Én af ambitionerne med Fishing Zealand er, at der i 2017 afholdes et større fiskerievent i Halsnæs Kommune.

Aktiviteter i regi af Fishing Zealand for Halsnæs Kommune skal i 2017 indarbejdes i væksthandleplanen.

Medlemskab af Fishing Zealand skal desuden evalueres ved udgangen af 2017.

Fishing Zealand har fokus på at skabe interesse for lystfiskeri blandt børn og unge. De understøtter lokale aktiviteter, der kan skabe stolthed hos lokalbefolkningen, og som kan åbne fiskeri op for en gruppe mennesker, der ellers ikke kender til sporten og de positive følgevirkninger, der kan være herved.

Blandt andet giver det en særlig følelse at fiske, og det giver god forståelse for, hvordan man skal begå sig i naturen. Fishing Zealand har fået doneret gratis fiskegrej (60 sæt), som kan bruges af foreninger. Fishing Zealand har en frivillighedskoordinator og en aktivitetskoordinator, som blandt andet arbejder med forskellige nichegrupper (surfcasting, fluefiskerfestival).

Foreningerne er generelt udfordret, og Fishing Zealand kan være en støtte til, hvordan foreningerne klædes på til at hverve medlemmer.

Ørredpatruljen er et eksempel på en børne- og ungeindsats. Det er et uddannelsesforløb for børn og unge i aldersgruppen 14-20 år. Uddannelsen har fokus på havørredbiologi, vandløbspleje, vandløbsrestaurering, bæredygtighed og engagement i naturen. Undervisningen baserer sig på lige dele teori og praksis.

I løbet af uddannelsen indføres de unge grundigt i havørredens biologi og livscyklus, og de erhverver sig praktisk erfaring med vedligeholdelse af vandløb og pleje af fiskebestandene. Specialuddannede instruktører, der samtidig har en pædagogisk uddannelse, er ansvarlige for undervisningen.

Erhvervsliv og klyngesamarbejde om Fishing Zealand i Halsnæs 

Arbejder du professionelt eller frivilligt med fiskeri, turisme og/eller lystfiskeri i Halsnæs, så har du mulighed for at blive en del af Fishing Zealand-klyngen i Halsnæs Kommune. Vi har brug for lokal viden og sparring på konkrete indsatser i forbindelse med kommunens medlemskab af Fishing Zealand. Kontakt gerne Nana Vestergaard Eriksen for nærmere info, hvis du har lyst til at påvirke samarbejdet.        

Læs mere om Fishing Zealand her.

Sidst opdateret 11. juni 2018

Kontakt

Vækst og Udvikling


Følg os på Facebook!

Like os på Facebook

Få gratis sparring!

Få sparring i Væksthus Hovedstadsregionen

Tilmeld Nyhedsmail