Erhvervsaffald

Genbrugsstationen i Hundested

Affaldsregler

De fleste regler om erhvervsaffald står i bekendtgørelsen om affald og i Halsnæs Kommunes erhvervsaffaldsregulativ
Genbrugsstationen i Hundested

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sortere bygge- og anlægsaffald. Ikke mindst nedrivning af bygninger giver affaldstyper, der mange gange kan genanvendes...
Affaldsbiler

Virksomhedens dagrenovation

Dagrenovationslignede affald er affald fra virksomheder, der ligner det, der kommer fra husholdninger. Det er typisk affald fra...
Opbevaring af kemikalier

Farligt affald

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer farligt affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø...
Containerplads på Lynæs Havn

Genanvendeligt affald

Virksomheder skal kildesortere eget affald for at medvirke til fælles genanvendelse af høj kvalitet.
Hus til kemikalieaffald

Genbrugsstationer

Halsnæs Kommune har to genbrugspladser: en i Hundested og en i Frederiksværk. En ’genbrugsplads’ er det samme som en ’genbrugsstation...