Tilsyn

Pr. 1. januar 2014 overtog Socialtilsyn Hovedstaden tilsynet med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og døgntilbud for udsatte børn og voksne. Socialtilsynet har godkendt Halsnæs Kommunes egne botilbud Midgården og Trekløveret, Alkohol og stofrådgivningen og Fjorden / Havlit.

Med Lov om socialtilsyn, fører Socialtilsyn Hovedstaden pr. 1. januar 2014 tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet. Det drejer sig om sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/

Socialtilsynet har godkendt Halsnæs Kommunes egne tilbud. Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Tilbudsportalen.

Halsnæs Kommunes egne tilbud er:

Botilbuddene Midgården og Trekløveret
Alkohol og Stofrådgivningen
Fjorden / Havlit

http://Tilbudsportalen.dk

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
Telefon 91 33 32 00 

Få svar her