Specialundervisning til voksne

Specialundervisning for voksne skal være med til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse og give nye handlemuligheder. Dette kaldes kompenserende specialundervisning.

Hvem kan søge?

Tilbuddet om kompenserende specialundervisning er til dig, som har et fysisk eller psykisk handicap og i den forbindelse har brug for særligt tilrettelagt undervisning for at begrænse eller afhjælpe funktionsnedsættelsen.

Tilbuddets indhold

Kompenserende specialundervisning er intensiv undervisning i en afgrænset periode med det formål at opnå bestemte færdigheder. Udgangspunktet er dine egne færdigheder, forudsætninger og behov.
Undervisningen tilrettelægges efter en individuel undervisningsplan, som du og din lærer udarbejder sammen. Undervisningen kan foregå på hold eller være individuel.
Halsnæs Kommune samarbejder med forskellige undervisningsudbydere.

Økonomi

Undervisningen er gratis for dig.
Du vil få dækket udgifter til transport, hvis du enten har et særligt transportbehov eller har over 22 km i daglig transport mellem dit hjem/opholdssted og uddannelsesstedet.

Lovgrundlag

Bevilling af kompenserende specialundervisning sker efter lov om specialundervisning for voksne, Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af kompenserende specialundervisning i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.
Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du mener, at du har behov for kompenserende specialundervisning, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk