STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdoms- uddannelse, har mulighed for at søge om STU.

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  

Hvem kan søge?

Du kan søge om STU, hvis du har afsluttet grundskolen, og ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke hvis du får specialpædagogisk støtte. Du skal være under 25 år, når du søger om STU.
Alle andre relevante tilbud om ungdomsuddannelse skal være afprøvet eller udelukket. Det kan eksempelvis være teknisk skole, produktionsskole og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Tilbuddets indhold

STU er en tre-årig uddannelse, der tilrettelægges individuelt, så der kan tages hensyn til dine kompetencer, interesser og behov. Du vil sammen med UU-vejlederen udarbejde en individuel uddannelsesplan for din STU, der indeholder personlige, sociale og faglige mål.
Formålet med STU er, at du opnår kompetencer til en så selvstændig og aktiv voksentilværelse som muligt – og at du eventuelt bliver rustet til beskæftigelse eller videre uddannelse. Uddannelsen består af undervisning, træning og praktiske aktiviteter/praktik.
STU er ikke i sig selv en studie- eller arbejdsmarkedsrettet uddannelse. Den giver ikke adgang til videre uddannelse eller optagelse i dagpengesystemet.

STU på Sølager Værksteder

I Halsnæs Kommune er der tilbud om STU på Sølager Værksteder.

Økonomi

Undervisningen er gratis for dig.
Du vil få dækket udgifter til transport, hvis du enten har et særligt transportbehov eller har over 22 km i daglig transport mellem dit hjem/opholdssted og uddannelsesstedet.
Det er ikke muligt at få SU under uddannelsen, men du beholder den forsørgelse, du har i forvejen fx kontanthjælp.

Lovgrundlag

Bevilling af STU sker efter Lov om ungdomsuddannelse med særlige behov, Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af STU i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for STU, skal du henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), UU Halsnæs-Hillerød.
UU-vejlederen vil vejlede dig og dine forældre i, om STU er en mulighed for dig, eller om der er andre uddannelsesmuligheder, du bør overveje.
Det er UU, som indstiller dig til STU, og det er STU-visitationsudvalget i Halsnæs Kommune, der træffer afgørelse om STU.
Først træffes en afgørelse om, hvorvidt du er i målgruppen for STU. Hvis du er i målgruppen, udarbejder UU-vejlederen sammen med dig en uddannelsesplan, som skal godkendes af visitationsudvalget.

Sidst opdateret 9. april 2018

Selvbetjening

Kontakt

STU-Rådgiver Halsnæs Kommune

Camilla Cordius
camic@halsnaes.dk
Telefon 30 55 08 06

Få svar her