Rådgivning og vejledning

Hvis du har brug for rådgivning og vejledning om støtte til voksne med handicap, sindslidelser eller særlige sociale problemer, kan du henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen.

Indgang til rådhus i Halsnæs Kommune

I afdelingen er ansat en række rådgivere, der blandt andet kan hjælpe med råd og vejledning om Servicelovens støttemuligheder. De kan også hjælpe med andre spørgsmål om mulighederne for voksne med handicap, sindslidelser og særlige problemer.

Pårørende, naboer, hospitalsafdelinger og andre kan også henvende sig til Voksen- og Handicapafdelingen.

Rådgiverne har kontor på Rådhuset. Du kan se deres kontaktoplysninger til højre på siden.

Hvis du ønsker at søge om støtte, iværksætter rådgiverne en nærmere undersøgelse og vurdering af, hvorvidt dine behov kan løses efter den sociale lovgivning. For at vurdere dette udreder rådgiveren blandt andet dine ressourcer, problemer, ønsker og prioriteringer.

Afgørelser om støtte træffes af visitationsudvalget for Voksen og Handicap.

Du kan læse mere om sagsbehandling, udredning og visitation i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her