Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet.

Hvem kan søge?

Du kan søge om ledersager, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Er ledsageordningen bevilliget, inden du er blevet folkepensionist, kan ordningen fortsætte, så længe de almindelige betingelser for ordningen er opfyldt.
Du kan ikke søge om ledsagelse, hvis din funktionsevne er nedsat som følge af sindslidelse eller sociale årsager.

Tilbuddets indhold

Ledsagelse er hjælp til at færdes udenfor hjemmet.
Støtten omfatter selve ledsagelsen – herunder at være chauffør - og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælpe med at tage overtøj af og på, hjælpe med kørestol og andre ganghjælpemidler samt ved toiletbesøg.
Der kan højst ydes ledsagelse i 15 timer pr. måned. Indenfor en periode på 6 måneder kan du opspare timer, som kan bruges til længere udflugter, heldagsarrangementer og lignende.
Ledsagelse omfatter ikke socialpædagogisk støtte. Ledsageren skal heller ikke fungere som besøgsven.

Økonomi

Ledsagerordningen er gratis for dig. Dog skal du selv betale egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter, samt ledsagerens udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter. Du kan søge om dækning af ledsageudgifter.

Lovgrundlag

Bevillig af ledsagerordning sker efter Servicelovens § 97.
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. §1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen kan tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af ledsageordningen i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for ledsageordning, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk