Kvalitetsstandarder Halsnæs Kommune - Voksen og Handicap

Katalog med Kvalitetsstandarder på Voksen- og Handicapområdet.

Kvalitetsstandarder Halsnæs Kommune - Voksen og Handicap

Kataloget har en indholdsfortegnelse, hvor du med et klik kan læse om den ydelse/paragraf, du er interesseret i.

Kataloget samler Halsnæs Kommunes overordnede principper for indsatser på Voksen- og Handicapområdet og kvalitetsstandarder for kommunens indsats for udvalgte paragrafområder efter servicelovens afsnit 5, dele af sundhedsloven (misbrugsbehandling), lov om specialundervisning for voksne og lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Hent katalog med Kvalitetsstandarder Halsnæs Kommune for Voksen- og Handicapområdet 

Kvalitetsstandarderne giver dig som borger og pårørende i Halsnæs Kommune et overblik over de ydelser kommunen kan tilbyde til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. 

Sammen med de overordnede principper for indsatser på Voksen- og Handicapområdet giver kvalitetsstandarderne en beskrivelse af Halsnæs Kommunes serviceniveau. Det politisk vedtagne serviceniveau udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk