Krisecenter

Kvinder eller mænd med eller uden børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold kan tage ophold på et krisecenter i Danmark.

Hvis du har været udsat for vold, trusler om vold eller en tilsvarende krise i dit familie- eller samlivsforhold, kan du tage ophold på et krisecenter i Danmark. Der er kun få krisecentre til mænd i Danmark.
Halsnæs Kommune har en samarbejdsaftale med Frederiksværk Krisecenter i Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk.
Du kan også læse mere på Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Økonomi

Der foretages en individuel vurdering og på den baggrund tages der stilling til om der bliver tale om egenbetaling

Lovgrundlag

Du kan tage ophold på et krisecenter efter Serviceloven § 109.

Kvalitetsstandard

Byrådet er forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for krisecentre, som ligger i Halsnæs Kommune. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente af tilbuddet.
Du kan læse mere om Frederiksværk Krisecenters tilbud i Kvalitetsstandard for Frederiksværk Krisecenter. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarden.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du har behov for et ophold på krisecenter kan du henvende dig direkte på krisecentret eller til Voksen- og Handicaprådgivningen.
Voksen- og Handicaprådgivningen yder råd og vejledning til dig, hvis du har taget ophold på et krisecenter, og tilbyder at udarbejde en handleplan for dig

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk