Hjælperordning ved nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Intentionen med Borgerstyret Personlig Assistance - BPA (hjælperordning) er at tilbyde en fleksibel ordning, hvor voksne med ganske særligt behov for pleje, overvågning og ledsagelse kan få tilskud til selv at ansætte hjælpere.

Hvem kan søge?

For at kunne søge om BPA skal du have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du skal samtidig have et massivt og sammensat behov for støtte til pleje, overvågning og ledsagelse for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv - også udenfor dit hjem. Det vil normalt sige, at du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner.

Det er en betingelse at du kan varetage rollen som arbejdsleder for dine hjælpere. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af jobbeskrivelse og annoncering, udvælgelse af hjælpere, oplæring og daglig instruktion af hjælperne, arbejdsplanlægning samt afholdelse af MUS-samtaler og afholdelse af personalemøder.

Tilbuddets indhold

I en BPA får du udbetalt et kontant tilskud til hjælpere, som du selv ansætter. Udmålingen af tilskuddet vil normalt dække dit behov for pleje, overvågning, håndsrækninger og ledsagelse. Du kan læse mere om udmålingen af tilskuddet i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard for BPA. 

Økonomi

Hvis du er tilkendt bistands- eller plejetillæg inddrages dette, når du får en BPA-ordning.
Hvis du ønsker service eller ydelser, der ligger ud over den udmålte ramme til BPA-ordningen, må du selv betale for disse ydelser. Dette vil ligge udenfor BPA-ordningen.

Lovgrundlag

Bevilling af Borgerstyret Personlig Assistance sker efter Servicelovens § 96.

Kvalitetsstandarder og håndbog

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af BPA i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap.

Halsnæs Kommune har udviklet en BPA håndbog, som du kan læse mere om her. Håndbog for borgerstyret personlig assistance.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for BPA, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen.

Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 13. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her