Botilbud

Borgere med handicap, sindslidelser eller særlige sociale problemer kan tilbydes botilbud, hvis deres behov for hjælp ikke kan dækkes i egen bolig.

Hvem kan søge?

For at søge om botilbud skal du have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Hvis du har behov for at afklaring, udvikling eller stabilisering af dit funktionsniveau – og dette ikke kan ske i dit eget hjem - kan det være du har behov for et midlertidigt botilbud. Det kan eksempelvis være for at genskabe din evne til at bo i din egen bolig eller det kan være for at afklare, hvilken boligform der vil være den rigtige for dig fremadrettet.
Hvis du har længerevarende behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og pleje, kan det være, at du har behov for et længerevarende botilbud, som understøtter udviklingen og vedligeholdelsen af dine kompetencer.

Tilbuddets indhold

Både ved bevilling af midlertidige og længerevarende botilbud yder Halsnæs Kommune støtte efter princippet om, at du i videst muligt omfang tager ansvar for dit eget liv, og udvikler og vedligeholder dine evner til dette
Indholdet i tilbuddet vil blive tilrettelagt afhængig af dine behov.

Botilbuddene i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har to botilbud: Midgården og Trekløveret.

Midgården

er et botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med et stort hjælpebebov. Midgårdens borgere skal typisk have fuld hjælp til alt såvel til almindelig daglig levevis og i sociale sammenhænge.  Midgården er opdelt i 4 boenheder med hver 7 beboere, og en fællesdel. På Midgården findes også et daghjem.

Trekløveret

er et leve- og bofællesskab for voksne mennesker med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle støttebehov. Der er forskellige 7 forskellige boenheder under Trekløveret i Ølsted, Frederiksværk og Liseleje. I Ølsted ligger også Trekløverets Aktivitets- og Kulturhus (TAK).

Du kan her læse mere om Botilbuddene i Halsnæs Kommune.

Der foretages tilsyn på botilbuddene. Her kan du finde de seneste tilsynsrapporter for  Midgården og for Trekløveret.

Økonomi

Du skal betale for at bo i et botilbud. Udgiften afhænger af hvilken type botilbud du skal bo i, og dine indtægter. Når du bor i et botilbud skal du også betale for omkostninger til fx vask, rengøringsmidler, toiletartikler, transport med videre

Lovgrundlag

Bevilling af botilbud sker efter Servicelovens § 107 eller 108.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af botilbud i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.
Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du mener, at du har behov for et botilbud, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen.

Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk