Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse skal give borgere med nedsat funktionsevne en mulighed for at udføre et stykke arbejde, som er med til at give nye kompetencer og øget livskvalitet.

Arbejd med dyrene på Sølager Værksted

Stalden på Sølager Værksted til.

Hvem kan søge?

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er under folkepensionsalderen og din arbejdsevne er begrænset på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det betyder, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller kan tilbydes beskæftigelse efter anden lovgivning fx revalidering, fleksjob eller løntilskudsordninger.

Tilbuddets indhold

Beskyttet beskæftigelsesforløb vil være tilpasset dine behov. Beskæftigelsen kan foregå:
• i beskyttede værksteder
• i private virksomheder på særligt aftalte vilkår
• i tilknytning til fx botilbud, forsorgshjem, væresteder, varmestuer og sociale cafeer

Sølager Værksteder

Sølager Værksteder er Halsnæs Kommunes eget tilbud om beskyttet beskæftigelse.
På Sølager er der naturværksted, gartneri, smedje, landbrug, snedkeri og kreativt værksted. Værkstederne ligger i smukke landlige omgivelser, tæt på skov og strand. Du kan læse mere om Sølager Værksteder her.

Økonomi

Tilbuddet er gratis for dig. Du skal dog betale for materialer, som ikke medgår til en produktion.

Lovgrundlag

Bevilling af beskyttet beskæftigelse sker efter Servicelovens § 103:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. §1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelsen på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af beskyttet beskæftigelse i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Handicap- og Voksenafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for beskyttet beskæftigelse, skal du henvende dig til Handicap- og Voksenafdelingen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 2. oktober 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her