Aktivitets og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er for borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan arbejde, men har behov for på anden vis at deltage i socialt fællesskab og udfolde sig sammen med andre.

Damer væver sammen

Hvem kan søge?

Du kan søge om et aktivitets- og samværstilbud, hvis du på grund af nedsat arbejdsevne ikke kan deltage i andre beskæftigelses- og fritidstilbud - heller ikke beskyttet beskæftigelse.

Tilbuddets indhold

Et aktivitets- og samværstilbud skal være med til at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og livsvilkår.
Aktivitets- og samværstilbud kan foregå i eksempelvis dagcentre/daghjem, klubber, væresteder og sociale caféer.
Tilbuddet vil være tilpasset dine behov, og kan indeholde træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Aktiviteterne kan også have fokus på at forebygge udviklingen af yderligere sociale problemer. 

Økonomi

Tilbuddet er gratis for dig. Du skal dog betale for udflugter og materialer, som ikke medgår til en produktion.

Lovgrundlag

Bevilling af et aktivitets- og samværstilbud sker efter Servicelovens § 104:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til at opretholde eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkårene.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af aktivitets- og samværstilbud i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for et aktivitets- og samværstilbud, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk