Socialt bedrageri

Har du mistanke om socialt bedrageri i Halsnæs Kommune, kan du anmelde det herunder.

Anmeld socialt bedrageri til din kommune - benyt anmeldelsesformularen

Anmeld socialt bedrageri

Hvad er socialt bedrageri?

Socialt bedrageri finder sted inden for de sociale love i mange forskellige varianter. Erfaringsmæssigt og for overskuelighedens skyld kan man dog inddele sagerne i to områder:

  • Fiktive adresser (enlig-sager)
  • Sort arbejde (dobbelt forsørgelse)

Sager om fiktive adresser opstår, når en af parterne i et forhold opgiver en forkert adresse med det formål, at den anden part opnår status som enlig. Disse enlig-sager ses ofte inden for børnetilskud, pension, boligstøtte og økonomisk friplads, hvor de sociale ydelser er højere til enlige.

Sort arbejde omfatter sager, hvor en borger modtager to ydelser for samme periode. Det forekommer, f.eks. når en borger ikke oplyser, at vedkommende har lønnet arbejde i samme periode, som der søges om kontanthjælp eller dagpenge til.

Hvad er din pligt?

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser du selv modtager er lovlige, har du pligt til at kontakte os. Så vil vi naturligvis hjælpe med at afklare lige netop din situation.

Det er vigtigt, at ændringer i dine personlige forhold meddeles til os. Det kan f.eks. være din folkeregisteradresse, som skal være den adresse, hvor du opholder dig/sover på. Det kan også være ved ændringer i dine økonomiske forhold.

Enlig eller samlevende?

Social- og integrationsministeriet har i 2013 udarbejdet en pjece, for at give en enkel og let tilgængelig beskrivelse af, hvornår man betragtes som enlig eller samlevende som modtager af:

• førtidspension, folkepension
• børnetilskud og økonomisk fripladstilskud

Pjecerne forklarer, hvad man må, og hvad man ikke må, når man modtager ydelser som enlig og forklarer, hvilke rettigheder borgeren har i forbindelse med mødet med det offentlige, og når det skal vurderes, om borgeren er enlig eller samlevende.

Kontakt os

Har du mistanke om socialt bedrageri, bør du henvende dig til Team Kontrol. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt. Der er ingen krav til, hvordan en anmeldelse skal se ud, men en anmeldelse må meget gerne indeholde følgende:

  • Hvem vedrører anmeldelsen (person/virksomhed)
  • Hvilken form for socialt bedrageri er der mistanke om (fiktiv adresse/sort arbejde)
  • Navn, og gerne adresse, på vedkommende og eventuelle supplerende oplysninger
Du kan henvende dig med navn og adresse eller du kan henvende dig anonymt. Hvis du vil være anonym, undlader du blot at skrive dit navn og din adresse.

Kontaktmuligheder til Team Kontrol

Sende brev
Halsnæs Kommune
Att.: Team Kontrol
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Sende e-mail (sikker mail)
mail@halsnaes.dk

Benyt webformular

Team Kontrol

Halsnæs Kommune etablerede den 15. august 2010 et kontrolteam, hvis opgave er at stoppe socialt bedrageri. Der er to medarbejdere i teamet, der hedder Team Kontrol og som er en del af Borgerservice.

Sidst opdateret 22. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Team Kontrol

Halsnæs Kommune
Att.: Team Kontrol
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

mail@halsnaes.dk (sikker mail)

Få svar her