Gæld til kommunen - betalingsaftaler

Læs om, hvilke muligheder du har, hvis du skylder penge til Halsnæs Kommune.

Betalingsaftale med Halsnæs Kommune

Gælden kan fx være

  • beboerindskudslån
  • daginstitutionsbetaling
  • tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Når du kontakter Borgerservice, vil vi i fællesskab lave en aftale om afvikling af gælden.

Sådan gør du

Send en e-mail eller et brev med forslag til afvikling af gælden inkl. oplysning om lønindkomst eller lignende.

  • Ring til Borgerservice
  • Mød op i Borgerservice

Det skal bemærkes at der ikke kan ydes aftale/ordning på løbende ydelser vedrørende ejendomsskat og daginstitution.         
        
Imidlertid må betaling af gæld til andre kreditorer, ikke være til hinder for at du kan afvikle din gæld til kommunen.

Når du indgår en aftale, betyder det

  • at aftalen bliver ændret, hvis din økonomi ændrer sig
  • at overskydende skat bliver brugt som et ekstra afdrag til gælden

Der vil blive lavet en betalingsaftale. Der udskrives et girokort ca. 10 dage før sidste rettidige betalingsdato.
Har du e-Boks vil girokortet blive sendt dertil.
Du har mulighed for at tilmelde din betaling til Betalingsservice via din bank.

Hvis du ikke overholder aftalen

Betaler du ikke som aftalt, vil du blive rykket en gang - det koster 250 kr.  Rykker eller anden påmindelse hvor der er tale om civilretsligt krav er på 100 kr. Gebyrerne er fastsat af byrådet med hjemmel i Lov om gebyrer og morarenter. Betaler du ikke denne rykker, sendes kravet til inddrivelse hos SKAT, og det betyder yderligere omkostninger for dig, herunder en inddrivelsrente på 8,2% pr. år.

Sidst opdateret 23. april 2015

Selvbetjening

Kontakt

Borgerservice
Team Halsnæs

Rådhuspladsen 1
Frederiksværk
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-18
Herudover efter aftale
Fredag efter aftale
Telefon 47 78 40 00

mail@halsnaes.dk

Politiet
Torsdag kl. 16-18
(personlig henvendelse)

Få svar her