Ejendomsskat

Ejendomsskat bliver opkrævet af Halsnæs Kommune i to rater, som bliver sendt til din digitale postkasse.

Frederiksværk Kirke og de ældste huse i Frederiksværk

De ældste byhuse i Frederiksværk ligger i centrum. Frederiksværk kirke ses i baggrunden.

Indefrysning af stigning i grundskylden - I-låns-ordningen 

Folketinget vedtog den 12. april 2018 Lov nr. 278 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket indebærer, at fra 2018 og frem til 2021, hvor den samlede ejendomsskat formentlig overgår til SKAT, er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning for alle ejerboliger.

Ordningen er et rente- og gebyrfrit lån.

 

Ordningen omfatter som udgangspunkt alle ejendomme der er ejet af en fysisk person, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr. pr. ejer.

 

Det er kun selve stigningen i grundskylden der bliver indefrosset, og lånet er tvunget frem til og med 2020.

Herefter overgår ordningen til SKAT og man kan derefter selv bestemme om man vil fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om man vil indbetale det fulde beløb.

 

Fortsætter man lånet efter 2020, beregnes der renter af lånet.

 

Lånet hviler på den enkelte ejer. Hvis der er to ejere af en ejendom, er der derfor også to lån.

Hver enkelt ejer af en ejendom vil udover skattebilletten, hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.Opkrævning af ejendomsskat 

Halsnæs Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate den 1. januar og 2. rate den 1. juli.

Skattebilletten udsendes i slutningen af året sammen med opkrævningen for 1. rate. 

Der udsendes medio juni særskilt opkrævning for 2. rate.

Hvis du er tilmeldt digital post vil skattebillet og opkrævning blive sendt hertil.

Gebyr ved for sen betaling er gebyret kr. 250,- pr. rykker.

Skattebilletten kan ikke hentes på internettet, den skal rekvireres hos Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 1. juni 2018

Selvbetjening

Kontakt

Borgerservice

Rådhuspladsen 1
Frederiksværk
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-18
Herudover efter aftale
Fredag efter aftale
Telefon 47 78 40 00

mail@halsnaes.dk

Politiet
Torsdag kl. 16-18
(personlig henvendelse)

Få svar her