Individuel befordring

Har du behov for et eget transportmiddel pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge tilskud til dette.

Byrådet har ikke pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter denne bestemmelse og afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Det er byrådet, der tilrettelægger en eventuel tilskudsordning og træffer beslutning om, hvordan hjælpen til den enkelte i givet fald skal gives. En ansøgning om tilskud afgøres efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde, og der er ingen økonomiske betingelser tilknyttet vurderingen.

I forbindelse med vurderingen kan der tages hensyn til, om ansøgerens behov vil kunne dækkes efter anden lovgivning – f.eks. gennem udnyttelse af trafikselskabernes individuelle kørselsordninger – i Halsnæs Kommune vil det være Movias Handicapkørsel.

Tilskuddet ydes i henhold til Servicelovens § 117.

Kvalitetsstandard

Der er nye og reviderede kvalitetsstandarder på vej indenfor dette velfærdsserviceområde. De nye kvalitetsstandarder vil kunne ses fra begyndelsen af januar 2013. Du er velkommen til at henvende dig til Velfærdsservice, stab, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Sidst opdateret 9. januar 2013

Selvbetjening

Kontakt

Voksen- og Handicapafdelingen

Voksen- og handicaprådgivere

Jytte L. Andersen
Telefon 47 78 42 40
jyla@halsnaes.dk 

Anne-Sophia Borbiconi
Telefon 47 78 42 06
asob@halsnaes.dk

Susan Normann Nielsen
Telefon 47 78 42 46
snni@halsnaes.dk

Grethe Nielsen
Telefon 47 78 42 34
grni@halsnaes.dk

Birgitte Bjørre
Telefon 47 78 42 50
bibj@halsnaes.dk

Charlotte Rosenørn-Due
Telefon 47 78 42 44
chrd@halsnaes.dk

Anette Løvschal
Telefon 47 78 42 45
anel@halsnaes.dk

Michael Parl
Telefon 47 78 42 49
tomp@halsnaes.dk

Selma Heimisdóttir
Telefon 47 78 43 68
selh@halsnaes.dk

Inger Danø
Telefon 47 78 42 33
inda@halsnaes.dk

Juridisk Konsulent
Jacob Schjøtt
Telefon 47 78 42 13
jasc@halsnaes.dk

Leder af Voksen og Handicapafdelingen
Mette Marie Juul Kristiansen
Telefon 47 78 42 43
mmjk@halsnaes.dk

Få svar her