Befordring

Du kan blive kørt til læge eller nærmeste speciallæge, hvis du opfylder en række kriterier.

Fribefordring

For at få fri befordring via kommunens kørselsordning til læge og speciallæge gælder:

 • At du er pensionist eller førtidspensionist.
 • At du er gruppe 1-forsikret.
 • At du ikke kan benytte offentlige transportmidler

Du søger om fribefordring via Borger.dk. Klik her for at søge om fribefordring

Godtgørelse for benyttelse af offentligt transportmiddel eller eget befordringsmiddel

For at få befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge gælder:

 • At du er pensionist eller førtidspensionist.
 • At du er gruppe 1-forsikret.
 • At udgiften overstiger i alt 42 kr.

Til speciallæge gælder desuden:

 • At der ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en læge der ligger længere væk, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
Hvis du kan benytte offentligt transportmiddel:
 • Kan du benytte offentligt transportmiddel beregnes godtgørelsen efter taksten for billigste offentlige transportmiddel.
Hvis du benytter dit eget befordringsmiddel:
 • Kan du ikke benytte offentligt transportmiddel beregnes godtgørelsen efter laveste sats i Finansministeriets, til enhver tid gældende, cirkulære om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.
 • Kan du benytte offentligt transportmiddel, men vælger at bruge eget transport middel beregnes godtgørelsen efter taksten for billigste offentlige transportmiddel.

Befordring til speciallæge til ikke-pensionister

 • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en læge der ligger længere væk, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
 • Afstanden skal være over 50 km
 • Udgiften skal overstige 60 kr. i alt. 
Hvis du selv har sørget for transporten, kan du søge om befordringsgodtgørelse i Borgerservice. Du skal blot aflevere dokumentation for fremmøde fra den læge, du har været hos. Godtgørelsen vil derefter blive overført til din Nemkonto.

Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Lovgrundlag

Klageadgang

Klager over afgørelsen kan indbringes for Styrelsen for patientklager senest fire uger efter du modtog afgørelsen.

Du kan udfylde klageskemaet via Borger.dk https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-brud-paa-patientrettigheder

Fritaget fra det digitale klageskema

Hvis du mener, at du er fritaget fra at bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte os eller en patientvejleder. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt. Klageskemaet sendes med almindelig post til Styrelsen for Patientklager, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Det er os, der afgør, om du er fritaget fra at sende din klage digitalt.

Sidst opdateret 30. januar 2019

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Kommune
Borgerservice og Beskæftigelse
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00

Få svar her