Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får indsatser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau i Halsnæs Kommune og lov om social service. Dette sker altid med baggrund i en individuel funktionsvurdering.

Visitationen visiterer til følgende ydelser

Du er velkommen til at kontakte Visitationen.

I sommerferieperioden kan der forekomme forlængede svarfrister.

 


Sidst opdateret 24. juni 2019

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00

Mandag-torsdag kl. 10-14

sundhed@halsnaes.dk

Få svar her