Pleje og pasning af alvorligt syge

I Halsnæs Kommune har vi en række tilbud til dig som er kronisk eller alvorlig syg

Halsnæs Kommune har 3 forskellige tilbud vedrørende pasning og pleje

  • Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, visiteres af Visitationen
  • Støtte til pasning af døende, visiteres af Visitationen
  • Palliativ (lindrende) indsats i forbindelse med plejeorlov, visiteres af Hjemmesygeplejen.

Du kan læse mere i hæftet Personlig hjælp og pleje.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder.

Sidst opdateret 2. januar 2019