Klager

Visitationen er altid interesseret i at indgå i en dialog med dig om din klage

Klager over hjælpen

Hvis du er utilfreds med en medarbejder eller med udførelsen af støtte og hjælpen, skal du kontakte den leverandør som leverer hjælpen til dig.

Klager over afgørelser

Klager over afgørelser skal sendes til Visitationen eller du kan ringe til os. Hvis du vil klage, så skal du gøre det senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Du finder vores kontaktoplysninger her på siden.

Du skal oplyse hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Din sag vil blive gennemgået igen, hvorefter der træffes en ny afgørelse. Hvis Visitationen ikke ændrer afgørelsen, sender Visitationen din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige akter. Du vil herefter høre fra Ankestyrelsen.

Du kan læse mere i hæftet Dit ældre- og sundhedsområde


Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder
.Sidst opdateret 2. januar 2019

Kontakt

Visitationen 
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14

sundhed@halsnaes.dk

Borgerservice
Kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil

Fødselsdato fra den 1. til 15.
Telefon  47 78 43 14
Fødselsdato fra den 16. til 31. 
Telefon 47 78 43 09

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-18

mail@halsnaes.dk