Hjemmehjælp

Visitation

Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får indsatser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau...
Kvalitetsstandarder for visitationen

Kvalitetsstandarder

Visitationen arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om, hvilke ydelser...
Hjemmehjælp

Hverdagsrehabilitering

I Halsnæs Kommune ønsker vi at samarbejde med dig om, at du er så selvhjulpen som muligt.

Pasning og pleje af alvorligt syge

I Halsnæs Kommune har vi en række tilbud til dig som er kronisk eller alvorlig syg
Klagevejledning

Klager

Visitationen er altid interesseret i at indgå i en dialog med dig om din klage
Arresø solnedgang

Tilsynsrapport

Samlet tilsynsrapport for både den kommunale og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp