Hjemmehjælp

Visitation

Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får indsatser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau...
Kvalitetsstandarder for visitationen

Kvalitetsstandarder

Visitationen arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om, hvilke ydelser...
Hjemmehjælp

Hverdagsrehabilitering

I Halsnæs Kommune ønsker vi at samarbejde med dig om, at du er så selvhjulpen som muligt.
Frit leverandørvalg på ældreområdet

Frit leverandørvalg på ældreområdet

Du kan frit vælge leverandører der yder både personlig og praktisk hjælp

Pasning og pleje af alvorligt syge

I Halsnæs Kommune har vi en række tilbud til dig som er kronisk eller alvorlig syg
Klagevejledning

Klager

Visitationen er altid interesseret i at indgå i en dialog med dig om din klage
Arresø solnedgang

Tilsynsrapport

Samlet tilsynsrapport for både den kommunale og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp