Bliv midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI) til et uledsaget flygtningebarn

Vi har brug for midlertidige forældremyndighedsindehavere, som kan sikre uledsagede flygtningebørns rettigheder.

Børn og unge, der flygter fra krig på egen hånd, er de mest udsatte flygtninge. Flere uledsagede flygtningebørn under 18 år har fået asyl og bor nu i Halsnæs Kommune. Disse børn og unge har brug for en midlertidig forældremyndighedsindehaver, som sikrer barnets eller den unges rettigheder, og som kan give personlig støtte i en svær periode.  

Halsnæs Kommune søger derfor flere midlertidige forældremyndighedsindehavere. 

Opgaven

Uledsagede flygtninge under 18 år har ret til en forældremyndighedsindehaver, som kan varetage deres tarv og rettigheder. Opgaven som forældremyndighedsindehaver er at informere, lytte til og inddrage den unge, når væsentlige beslutninger skal træffes. Konkret betyder det, at man deltager sammen med den unge til møder f.eks. hos udlændingemyndigheder eller i kommunen. Man skal ikke have en særlig uddannelse for at være forældremyndighedsindehaver. Det vigtigste, som man bidrager med, er tid og nærvær. 

Mange vælger også at have en social dimension i opgaven, hvor man mødes med den unge for at spise sammen, gå i biografen, lave lektier sammen. Derved har barnet eller den unge en voksen at støtte sig til i en svær periode i sit liv.

Hvad får man ud af det?

En midlertidig forældremyndighedsindehaver arbejder frivilligt og får derfor ingen løn. Til gengæld får man mulighed for at støtte en ung, som er alene i et nyt land. Røde Kors udbyder både et e-learning forløb og kurser hos Røde Kors for alle midlertidige forældremyndighedsindehavere og altid mulighed for sparring. Man kan indgå i netværk med andre frivillige i Røde Kors’ integrationsindsats i Halsnæs Kommune. 

Hvornår ophører opgaven?

Opgaven ophører automatisk, når den unge fylder 18 år og bliver myndig. For mange varer relationen ved, også selvom opgaven som forældremyndighedsindehaver er afsluttet. 

Udpegning

Den midlertidige forældremyndighedsindehaver og den unge mødes et par gange. Derefter kan Halsnæs Kommune indstille til Statsforvaltningen om afgørelse af forældremyndighed til den unge.

Læs mere om at være midlertidig forældremyndighedsindehaver:

Sidst opdateret 11. december 2016

Selvbetjening

Kontakt

Leder af Familieafdelingen, Modtagelsen

Heidi Eldov
Telefon 47 78 41 66
heijo@halsnaes.dk