Dansk statsborgerskab - Grundlovsceremoni

Information om ceremoni i forbindelse med dansk statsborgerskab

Grundlovsceremoni

En forudsætning for at få dansk statsborgerskab er, at du deltager i en grundlovsceremoni.

Halsnæs Kommune afholder grundlovsceremonier to gange årligt - næste gang er den 16. april 2020, kl. 15.

Selve ceremonien

Ved ceremonien, skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Som en del af ceremonien skal du også give hånd til et medlem af Byrådet i Halsnæs Kommune eller en ansat i Halsnæs Kommune.

Legitimation og blanket

Du skal have gyldig legitimation med til ceremonien samt ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Dato for afholdelse af ceremoni

I forlængelse af ikrafttræden af hver lov om indfødsrets meddelelse fastsætter Halsnæs Kommune datoen for afholdelsen af ceremonien. Denne vil blive offentliggjort her på siden samt i den lokale presse.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der vil blive fastsat en tilmeldingsfrist.

Sidst opdateret 3. september 2019

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk