Sundhedshuset

Dagtilbud til voksne med behov for fysisk, psykisk eller social stimulering

Dagtilbud i Aktiviteten i Sundhedshuset 

Formål: 

 • At bevare og bedre den enkelte borgeres fysisk, psykiske og sociale funktionsniveau, så vedkommende kan magte dagligdagen og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv
 • At finde muligheder for at kompensere og afhjælpe for borgerens eventuelt tabte færdigheder
 • At aflaste pårørende
 • At arbejde forbyggende og sundhedsfremmende 

Tilbuddet indeholder:

 • Aktiviteterne kan foregå individuelt, i større eller mindre grupper, indendørs, i byen eller i naturen
 • Der tilbyes fysiske aktiviteter, der er målrettet dine ressourcer
 • Derudover tilbydes andre aktiviteter med afsæt i dine ønsker og ressourcer

Målgruppe:

 • Borgere der er over 18 år og har brug for fysisk, psykisk og eller social stimulering
 • Borgere hvis pårørende har brug for aflastning 

Aktivitetstilbuddet er et heldagstilbud til alle borgere i Kommunen, der ikke bor på et plejecenter.  

Henvendelse og ansøgning 

Aktivitet og Solskinsforeningen, Sundhedshuset, Torvegade 10, 3300 Frederiksværk, telefon 4021 6365. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 84 og 86.  

Dagtilbud i Solskinsforeningen i Sundhedshuset 

Formål

 • Bevare og bedre den enkelte borgeres fysisk, psykiske og sociale funktionsniveau, så vedkommende kan deltage i dagligdagen og så godt som mulig bevare evnen til at drage omsorg for eget liv
 • Finde muligheder for at kompensere og afhjælpe for borgerens eventuelt tabte færdigheder
 • Aflaste pårørende
 • Arbejde forbyggende og sundhedsfremmende

Tilbuddet indeholder

 • Aktiviteterne kan foregå individuelt, i større eller mindre grupper, indendørs, i byen eller i naturen
 • Der tilbyes fysiske aktiviteter, der er målrettet dine ressourcer
 • Derudover tilbydes andre aktiviteter med afsæt i dine ønsker og ressourcer

Dagens aktiviteter planlægges ved dagens begyndelse, justeres ved behov og evalueres ved dagens afslutning. Du kan læse mere om Aktivitet og Solskinsforeningen på Træning og Aktivitets hjemmeside.

Målgruppe:

 • Hjemmeboende med demenssymptomer eller demenssygdom
 • Borgere hvis pårørende har brug for aflastning.

Aktivitetstilbuddet i Solskinsforeningen er et heldagstilbud med 10 daglige pladser.

Henvendelse og ansøgning

Aktivitet og Solskinsforeningen, Sundhedshuset, Torvegade 10, 3300 Frederiksværk, telefon 4021 6365.

Lovgrundlag
Servicelovens § 84 og 86.

Sidst opdateret 3. februar 2015

Selvbetjening

Kontakt

Aktivitet og Solskinsforeningen
Sundhedshuset 
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
sundhed@halsnaes.dk
Telefon 40 21 63 65