Fælleskommunal pulje

Til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser, er Halsnæs Kommune med i en fælleskommunal 18-pulje sammen med Allerød, Frederiksborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner.

Formålet med puljen er at støttet frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale § 18-midler. Det kan være fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

Puljen administreres efter følgende kriterier:

  • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
  • Tilbuddene skal være relevante for – og kunne benyttes af – borgere i de deltagende kommuner
  • Aktiviteten skal rette sig mod borgere i mere end én kommune.
  • Aktiviteterne må gerne være nyskabende
  • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt eller opnået støtte andre steder fra
  • Større landsdækkende organisationer der forventes at have mulighed for at søge og få bevilliget midler fra andre tilskudsgivere tilhører ikke målgruppen for den fælleskommunale pulje, selvom nogle aktiviteter er lokalt forankrede.
  • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi

De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Den samlede pulje er på cirka kr. 350.000,-

Sekretariatsfunktionen går på skift mellem kommunerne. Der er ansøgning én gang årligt den 1. maj. I 2017 har Allerød Kommune sekretariatsfunktionen.

Læs mere om Den fælleskommunale pulje.

Her findes referat fra seneste bevillingsmøde for Den fælleskommunale pulje for 2016. 

Sidst opdateret 29. marts 2017

Selvbetjening

Kontakt

Udviklingskonsulent
Kirstine Andersen
Telefon 47 78 41 30
kian@halsnaes.dk