Pulje til frivilligt socialt arbejde

Frivillige foreninger, grupper, enkeltpersoner kan søge om kommunalt tilskud til aktiviteter.

Du finder her information om tildelingskriterier, ansøgningsfrister, ansøgningsskema, oplysninger om informationsmøder mv. 

Halsnæs Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer samt andre frivillige initiativer. Der kan søges til aktiviteter, som har et socialt sigte. Tildeling af midler sker ud fra Halsnæs Kommunes tildelingskriterier.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde gives via Servicelovens § 18. Puljen i 2018 er på kr. 350.744. 

Her kan du læse om, hvordan du søger økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Aktuelt

Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2019. Læs mere om ansøgningsskema mv. her på siden.

Her kan du læse referat af det seneste bevillingsmøde den 26. september 2018. Referatet fra mødet kan læses her: Under overskriften ’Beslutning’ ses afgørelserne for hver enkelt ansøgning. Under ’Sagsfremstilling’ ses administrationens anbefalinger samt begrundelse herfor. Anbefalingerne bygger på en vurdering ud fra de politisk opstillede kriterier for puljen.

Til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser, kan der søges ved Den fælleskommunale pulje. Puljen uddeles én gang årligt med ansøgningsfrist den 1. maj.

Sidst opdateret 10. oktober 2018

Kontakt

Udviklingskonsulent
Katrine Skovboel
Telefon 47 78 48 25
kamsk@halsnaes.dk