Midlertidig døgnplads

Halsnæs Kommune kan tilbyde dig et midlertidigt ophold, hvis du i en kortere periode har behov for ekstra pleje og rehabilitering.

Halsnæs Kommune har 3 typer midlertidige døgnpladser.

Akut midlertidig døgnplads visiteres af egen læge.

Midlertidig døgnplads og demensaflastning visiteres af Visitationen.
Midlertidig døgnplads er på Hundested Plejecenter og demensaflastning er på Arresø Plejecenter.

Du kan læse mere i hæfterne Aktivitetstilbud og sundhed i hverdagen og Rehabilitering, træning og genoptræning.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilbud, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i kommunens kvalitetsstandarder.

Sidst opdateret 10. januar 2019

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Telefon 47 78 40 00

Mandag-torsdag kl. 10-14

sundhed@halsnaes.dk

Få svar her