Ældre- og handicapvenlige boliger

Har du en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, og en bolig som er uegnet til dig, kan du søge om en ældre- og handicapvenlig bolig.

Halsnæs Kommune ejer eller har anvisningsret til 372 ældreboliger i kommunen. Boligerne er egnet for ældre og handicappede. Det er boliger, som blandt andet tildeles borgere, der af helbredsmæssige og/eller sociale årsager ikke kan klare sig i den bolig de bor i.

Ansøgning

Vil du søge om at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig skal du udfylde en ansøgning eller kontakte Visitationen.

Du får besøg af en visitator som sammen med dig, udarbejder et ansøgningsskema og en funktionsvurdering.
Herefter forelægges din ansøgning og funktionsvurdering for Boligvisitationsudvalget, som foretager den endelige vurdering. Boligvisitationsudvalget har beslutningskompetence til at beslutte, om du kan blive skrevet på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig.

I pjecen Ældre- og handicapvenlige boliger, kan du se en oversigt over boligerne og kriterier for at komme på ventelisten.

 

Vidste du at:

Du kan blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom.

Sidst opdateret 14. juni 2018

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00

Mandag-torsdag kl. 10-14

sundhed@halsnaes.dk

Er du faret vild i kommunen?

Ring til Den Digitale Hotline
Mandag-torsdag 8-20
Fredag 8-16
Søndag 16-20
- Året rundt