Private fællesveje

Her kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din private fællesvej, og om hvem der må grave i vejen.

Parkvej

Hvem må grave i vejen

Du kan få yderligere råd og vejledning om trafiksikkerhed i Trafik og Veje.

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje

Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Borger.dk anbefaler også

Læs også

På borger.dk

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sidst opdateret 4. oktober 2017

Selvbetjening

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk