2 minus 1 veje

På 5 veje i området omkring Torup, er der etableret de såkaldte 2 minus 1 veje. Det er Nødebovejen, Torupvejen, Torpmaglevejen, og dele af Ll. Karlsmindevej og Tollerupvej.

Omlægningen skal  øge trafiksikkerheden og skabe bedre forhold for cyklister, gående og knallertkørere. Læs mere om hvordan du skal forholde dig til den nye vejtype, så du kører korrekt. For at 2 minus 1 veje fungerer efter hensigten kræver det, at trafikanterne tilretter deres adfærd til veje.Generel information om 2 minus 1 veje på Vejdirektoratets hjemmeside.

Generel information om 2 minus 1 veje på Vejdirektoratets hjemmeside.

Hvad er en 2 minus 1 vej?

En 2 minus 1 vej er indsnævret til kun at bestå af et kørespor, som bilerne i begge retninger skal dele. Heraf kommer navnet også, da man visuelt med afmærkning har fjernet det ene af de to kørespor en traditionel vej består af.

Ideen med en 2 minus 1 vej er, at bilister placerer sig i midten af vejbanen og dermed giver bedre plads til cyklister, fodgængere og knallertkørere i siden af vejen.

I begge sider af vejen er der brede stiplede baner, som fungerer som vigeareal, når der er modkørende trafik. Samtidig er hastighedsgrænsen maksimalt 60 km/t, og som udgangspunkt gennemkørsel forbudt for lastbiler ved de veje, hvor der er alternative ruter.

 

Se Vejdirektoratets film om kørsel på 2 minus 1 veje: Hvad er 2-minus-1-veje? - YouTube

Hvad er formålet med en 2 minus 1 vej?

Formålet med en 2 minus 1 vej er at forbedre trafiksikkerheden gennem sænket hastighed og bedre forhold for cyklister, gående og knallertkørere. Trafiksikkerheden øges dermed.

Tiltaget kan også være med til at mindske antallet af mødeulykker og eneulykker, og den lavere hastighed kan sikre, at eventuelle ulykker bliver mindre alvorlige.

Tiltaget anvendes på mindre befærdede veje og anbefales af Færdselssikkerhedskommissionen som led i at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. 

På landsplan er målet, at der i 2020 er etableret 800 km vej som 2 minus 1 vej.

Hvordan skal jeg køre på en 2 minus 1 vej?

Som bilist skal du placere dig i midten af vejbanen inden for de stiplede linjer.

Som cyklende, gående eller knallertkører skal du placere dig i kantbanerne. Her skal du gerne opleve, at du har fået  mere plads.

Undgå som bilist alene på vejen at lægge dig ud i kantbanerne - de er til cyklister, gående og knallertkørere.

Møder du modkørende trafik, skal begge bilister krydse de stiplede linjer og trække ud i kantbanerne, som dermed fungerer som vigeareal.

Her er det naturligvis vigtigt at tage hensyn til cyklister, gående og knallertkørere. Som på en almindelig vej skal du som bilist blive bagved disse, hvis der ikke er plads til at passere på grund af modkørende trafik.

Aktuelle projekter

Chikaner på 2 minus 1 vejene

Haldvejen blev for en måneds tids siden omdannet til 2 minus 1 vej. I den forbindelse skal kørebanearealet indsnævres i østsiden.

Det arbejdet udføres mandag d. 1. juli og tirsdag d. 2. juli i uge 27, hvor der sættes en gummikantsten pr 10 meter, samt en pullert pr 50 meter. Derefter vil kørebanearealet være 6,5 meter inkl. de to kantbaner.

Torsdag d. 4. juli og fredag d. 5. juli, også i uge 27, etableres chikaner på både Haldvejen og Nødebovejen.

På Haldvejen vil der blive etableret to chikaner i 1/3 dels punkterne på strækningen fra baneoverskæringen til Nødebovejen.

På Tollerupvejen, Nødebovejen og Li Karlsmindevej vil der blive etableret i alt 8 chikaner på strækningerne uden for Nødebohuse og Galgebjerg.

Årsagen er, at en hel del bilister konsekvent kører med venstre hjulsæt ude i kantbanen.
Det er ikke en korrekt placering på denne type vej, da man egentlig skal placere sig midt mellem de stiplede linjer og kun køre ud i kantbanen, når der er modkørende biler.

Kantbanen er primært til de svage trafikanter og kun sporadisk til bilisterne.
Den megen kørsel på striberne, ofte med god fart, giver også en del larm fra striberne, som generer de omkringliggende sommerhuse.

 
Sidst opdateret 28. juni 2019