Sundhedsprofil

Sundhedsprofil - undersøgelse af borgernes sundhedstilstand i Halsnæs Kommune.

Sundhedsprofilen er udgivet i 2008, 2010, 2013 og 2017

Sundhedsprofilerne indeholder vigtig viden om sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017

I perioden den 3. februar til d. 3. maj 2017 blev der sendt mere end 100.000 spørgeskemaer ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle Region Hovedstadens kommuner.

Sundhedsprofilen danner et vigtigt grundlag for kommunernes og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. De gentagne profiler giver et godt overblik over udviklingen i sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune og andre kommuner.

Sundhedsprofilen beskrives i to dele.  

"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer" beskriver demografi og sociale faktorer, rygning og brug af elektroniske cigaretter, alkohol, kost, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, euforiserende stoffer, sexualadfærd og sexsygdomme, søvn, vægt, mental sundhed og social ulighed.

"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom" viser, hvor mange mennesker i Region Hovedstaden, som lever med udvalgte kroniske sygdomme, hvordan mennesker, der lever med kronisk sygdom, bruger sundhedsvæsenet samt udviklingen over de seneste 9 år. Denne viden bruges til tilrettelægge sundhedsindsatser bedst muligt. Det er vigtigt både for den enkelte men også samfundsmæssigt, fordi sundhedsudgifterne følger omfanget af kronisk sygdom. 

Link til flere sundhedsdata om Halsnæs Kommune

Link til den nationale Sundhedsprofil 2017

Link til databasen Danskernes Sundhed, hvor du selv kan hente data om sundheden i regioner og kommuner

Sidst opdateret 24. juni 2019

Selvbetjening

Kontakt

Sundhedsafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

  • Videre herfra