Sundhedsaftale III

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.​

Sundhedsaftale III, som er gældende fra 2015 - 2018 er indgået mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen

Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både kommuner, hospitaler og praksissektor. Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet er med til at understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende kan blive enten rask eller få hjælp til at leve bedre med sin sygdom.

Med denne tredje generation af sundhedsaftaler bygges der videre på de gode erfaringer fra de to foregående sundhedsaftaler. Der skal sikres en fokuseret indsats gennem få og klare mål. Der er et ønske om at sætte borgeren i centrum og rette fokus mod de effekter, borgeren skal opleve, som følge af de aftaler, som indgås. Sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at tilbyde borgeren indsatser af ensartet høj kvalitet, samt til at styrke koordinering, kommunikation og udviklingen af nye samarbejdsformer, der sikrer effektive og sømløse forløb.

Indsatsen skal tilrettelægges således, at den bidrager til at nedbringe ulighed i sundhed. Derfor er der et ønske om at fokusere på følgende fire visioner i sundhedsaftale III:

  • At borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det
    sammenhængende sundhedsvæsen
  • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
  • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
  • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Til hver af de fire visioner er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det også fremgår, hvordan der følges op på målene.

Bilag til sundhedsaftale III

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/bilag-og-download/Sider/default.aspx

Se film om sundhedsaftale III

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/om-sundhedsaftalen/Sider/default.aspx

 

 

Sidst opdateret 10. august 2018

Selvbetjening

Kontakt

Birte Carøe
Leder af Sundhedsafdelingen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 48 54
mail@halsnaes.dk